Provozní řád

Řidič slalomové káry musí dodržova

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO UŽIVATELE SLALOMKARTU

Bezpečnostní předpisy pro uživatele bungee trampolíny

 • použití je povoleno pouze za přítomnosti obsluhy
 • obsluze sdělte svoji váhu pro určení správného počtu lan do svazku. Maximální váha jedné osoby nebude vyšší jak 90 kg
 • použití na vlastní nebezpečí, provozovatel neodpovídá za případný úraz ani jiné újmy vzniklé během cvičení
 • při sportovních skocích smí být na trampolíně pouze jedna osoba
 • zákaz použití podnapilým nebo pod vlivem drog
 • skákat je povoleno pouze bez bot, odložte i brýle, hodinky, řetízky,mobilní telefony apod.
 • nevstupujte pod trampolínu, při nástupu a výstupu používejte pouze určené místo
 • při skákání používejte jen takovou techniku, kterou bezpečně zvládnete, při ztrátě kontroly přerušte skákání
 • neskačte na hlavu, nedělejte salta, pokud nejste trénovaní skokané
 • v případě nevolnosti nebo jiné indispozice přerušte cvičení
 • dbejte pokynů instruktora, který je oprávněn při nerespektování pokynů ukončit cvičení

VŠICHNI UŽIVATELÉ BUNGEE TRAMPOLINY MUSÍ CVIČIT S VĚDOMÍM ODPOVĚDNOSTI TAK, ABY POUŽITÍ BUNGEE TRAMPOLINY ZŮSTALO PRO VŠECHNY RADOSTÍ. POUŽÍVÁNÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. ZA PŘÍPADNÉ PORANĚNÍ OSOB A POŠKOZENÍ MATERIÁLU ODPOVÍDAJÍ SAMI UŽIVATELÉ.

Provozní řád Lanového centra

 • Provozovatelem Lanového centra v Lyžařském areálu Nad nádražím je firma ARC-H Hradec Králové s.r.o. Bieblova 887, 500 03 Hradec Králové. Odpovědnou osobou je ing. L. Zísler.
 • Vstup do areálu je možný pouze po dohodě s provozovatelem. Volný pohyb po areálu bez vyškoleného instruktora a lezení na překážky je přísně zakázáno.
 • Vstup na překážky je možný pouze po proškolení instruktorem lanového centra, s jeho souhlasem a po zakoupení vstupenky.
 • Účastníci programu jsou povinni dodržovat pravidla bezpečného pohybu ve výšce a to především: používat celotělový zachycovací postroj, jistící sadu s dvěmi karabinami a kladkou, před nástupem na překážky a po celou dobu pohybu ve výšce se v každém okamžiku jistit za bezpečnostní (červeně označená) ocelová lana. Poruší-li účastníci tato pravidla, vystavují se riziku pádu a vážného zranění!
 • Účastnit programu se mohou ti, kteří splňují tyto předpoklady: Minimální výška: 120 cm (při menší výšce pouze po dohodě s instruktorem) Minimální věk – vysoké lanové překážky: 10 let (při nižším věku pouze po dohodě s instruktorem)
  Maximální váha: 120 kg
  Účastníci mladší 18 let musí být doprovázeni dospělým. Jeden může dohlížet na max. 10 účastníků mladších 18ti let nebo max. 3 účastníky mladší 15ti let, u kterých je doporučena osobní asistence dospělého při přejišťování.
 • V celém areálu Lanového centra je zakázáno kouřit, konzumovat alkohol a drogy před,během a po programu.
 • Vstup se psy a jinými zvířaty jen po schválení provozovatele. Je zakázáno volné pobíhání psů a dalších zvířat po areálu.
 • Návštěvníci jsou povinni oznámit pracovníkovi lanového centra, že mají u sebe cenné věci, které je nutné uschovat. Za volně odložené věci provozovatel neručí (lyže, kola atd.).
 • Účastník programu je povinen dodržovat pokyny instruktora.
 • Provozovatel má právo ukončit program či vyloučit osobu z programu pokud zjistí, že účastník nebo skupina porušují provozní řád, bezpečnostní normy či pokyny pracovníků lanového centra.
 • Slevy nelze slučovat.
 • Instruktor lanového centra má právo rozhodnout jednu hodinu před ukončením provozní doby lanového centra zda zahájí nový program.

Provozní podmínky slalomových kár

 • Řidič slalomové káry musí být starší 10-ti let.
 • V případě nedodržení trasy přesně vyznačených slalomových tratí, které jsou určené výhradně ke sjezdu slalomových kár si provozovatel vyhrazuje právo na okamžité vyřazení káry z provozu bez nároku na vrácení zaplacené částky.
 • Sjezd tratí slalomovými kárami je pouze na vlastní nebezpečí - provozovatel neručí za případné škody způsobené neopatrnou manipulací s kárami či hrubým porušením bezpečnostních předpisů.
 • Při přepravě slalomové káry po sjezdovce pomocí lyžařského vleku je nutné dodržovat provozní řád tohoto vleku - provozovatel neručí za případné škody způsobené hrubým porušením těchto pravidel.
Sitour

Byli jsme opět zařazení mezi nejprestižnější střediska ČR,
profil našeho areálu najdete v novém interaktivním katalogu Sitour.

 
Lyž.areál spolupracuje s portálem Kudy z nudy.